TulkkausVisio Oy


TulkkausVisio on lokakuussa 2017 perustettu viittomakielialan yritys, jonka yrittäjinä toimivat neljä pitkään alalla työskennellyttä viittomakielen tulkkia. Tarjoamme tulkkauspalveluja kuuroille, huonokuuloisille, kuuroutuneille ja kuurosokeille Pohjois-Savossa ja Jyväskylän alueella. Tarvittaessa lähdemme myös muualle Suomeen tai vaikka ulkomaille!


Olemme pieni ja helposti lähestyttävä yritys. Periaatteenamme on toimia avoimesti sekä asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme arvostaen. Toimimme ammattitaitoisesti ja joustavasti asiakkaidemme yksilölliset tarpeet huomioiden. Noudatamme toiminnassamme viittomakielen tulkkien ammattieettistä säännöstöä.
Visiota voidaan kutsua myös unelmaksi. Sen avulla pyritään luomaan kuva tulevaisuudesta, joka vetoaa sekä ajatteluun että tunteisiin.
Ilman visiota työssä ei ole merkitystä, eikä suuntaa.